About EEL

Douma is mede-oprichter en hoofdredacteur van de EEL-website.

Hij is een onafhankelijk onderzoeker, expert bij EU Legal – Centre for European and International Law en docent International and European Environmental Law aan de universiteit van Den Haag. Als specialiist Europees en internationaal milieurecht en de wisselwerking met nationaal recht, Europees recht in het algemeen en internationaal handelsrecht heeft hij in de hele Europese Unie, de buurlanden van de Unie, de Kaukasus, Zuid-Amerika, Centraal- en Zuidoost-Azië gewerkt als teamleider, senior juridisch expert en kwaliteitscontroleur in een breed scala van projecten. Hij was ook werkzaam bij de juridische afdelingen van de Nederlandse ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij eerstgenoemd ministerie was hij verantwoordelijk voor een breed scala aan EU- en internationale beleids- en wetgevingskwesties, waaronder klimaatverandering (met name de implementatie van EU ETS-wetgeving en interdepartementale coördinatie), chemicaliën, luchtvervuiling en milieuzones.
Dr Douma geeft regelmatig juridisch advies aan verschillende ministeries, het Europees Parlement, de Europese Commissie, NGO’s en advocatenkantoren. Verder is hij bestuurslid van het Centre for the Law of EU External Relations (CLEER), redacteur voor verscheidene Nederlandse juridische tijdschriften en medewerker van het toonaangevende Nederlandse tijdschrift over EU-wetgeving, fellow bij het Institute for Environmental Security (IES) en medewerker van het Centre voor internationale juridische samenwerking (CILC).

Onze contacten

Dr. Wybe Th. Douma

Mob: +31651219435

e-mail: w.t.douma@eulegal.nl


Carbon & Climate Law Review